Učionica na otvorenom

Učionica na otvorenom je mjesto na kojem će posjetitelji , osobito grupe učenika i studenata moći u pravom prirodnom ambijentu stjecati nova znanja ili pak ponoviti naučeno.

Idealna je to pozicija za edukativne radionice koje su pripremljene kao dio sadržaja Centra, no na ovoj poziciji edukatori mogu svojim grupama prezentirati i vlastite sadržaje

Dvije glavne teme našeg centra za školu u prirodi  vezane uz  meteorologiju, vjetrove i kruženje vode u prirodi.

Što je tlak zraka? Kako funkcionira barometar? Kako izraditi vjetrulju? Što je rosa, a što magla? Kako nastaje tornado? Što je klima? Kako nastaju kisele kiše?

Vjetrovi nastaju  uslijed zagrijavanja zraka i promjene temperature koja uzrokuje njegovo širenja i kretanja uvis, a na njegovo mjesto dolazi hladniji zrak. Postoje svjetski vjetrovi kao što su monsuni, pasati i lokalni vjetrovi kao što je bura, jugo, a mogu biti stalni ili povremeni. Vjetrove dijelimo i prema jakosti te imamo povjetarac i oluju, ali i prema smjeru iz kojeg pušu sjeverac, zapadnjak, istočnjak, jugo, a prikazujemo ih grafički ružom vjetrova nekog područja.

Kruženje vode u prirodi je hidrološki ciklus uvjetovan djelovanjem sunčeve toplinske energije voda stalno isparava s površine oceana, mora i drugih kopnenih i vodenih površina. Te se pare dižu u Zemljinu atmosferu gdje se kondenziraju i padaju na zemlju tvoreći novi ciklus kretanja voda. Pri takvoj cirkulaciji ukupna količina vode na Zemlji ostaje nepromijenjena. Uz navedene procese isparavanja i oborina prisutni su otjecanje i transpiracija. Život na Zemlji se prilagodio vremenskim uvjetima karakterističnim za svako pojedino područje i ovise o njima. Određene biljke, ali i životinje za svoj razvoj koriste zračnu vlagu.  Vlaga je količina vodene pare u zraku, ona nije stalna, a ovisi o položaju naprimjer jesmo li  blizu mora ili na planini, ima li oko nas puno vegetacije ili smo u gradu i kolika je temperatura zraka. Topli zrak može zadržati više vodene pare, a hlađenjem se smanjuje količina vodene pare koju može sadržavati te se kondenzira u rosu li maglu.  Magla je zapravo prizemni oblak, nastao kondenzacijom vodene pare iz zraka ispod temperature rosišta.

Rosa je pojava kapljica vode nastale kondenzacijom vodene pare. Pojavljuju se kasno navečer ili rano ujutro na biljkama i predmetima izloženim tijekom noći  i hlađenja vodene pare u zraku koja je nastala tijekom dana. Rosa se pojavljuje tijekom kasnog proljeća, ljeta i rane jeseni.  Kada su temperature vrlo niske, rosa se pojavljuje u obliku leda koji zovemo mraz ili inje.

Klima se definira kao prosječni tijek vremena nad nekim mjestom ili područjem Zemljine površine u određenom razdoblju, pri čem se uzimaju u obzir prosječne i krajnje varijacije prema meteorološkim podatcima u razdoblju od 10, 20, 30 do 100 godina. Međunarodna meteorološka organizacija (danas Svjetska meteorološka organizacija) donijela je 1935. odluku da je za dobivanje reprezentativnih podataka potrebno razdoblje od 25 do 35 godina kao »standardno razdoblje za određivanje klimatskih karakteristika«. Usporednom analizom tridesetogodišnjih nizova s podatcima standardnoga razdoblja mogu se uočiti osnovne tendencije promjena klime. Zadnjih godina sve više govorimo o klimatskim promjenama jer su bilježenja pokazala značajna odstupanja od prosječnih vrijednosti. Brojne promjene kao što su olujni vjetrovi izvan uobičajenog perioda ili područja, izostanak oborina ili obilne oborine koje izazivaju štetne posljedice ili visoke temperature unose zabrinutost u široj zajednici i potrebu prilagodbe i iznalaženja kvalitetnih rješenja koja se odnose na sve segmente ljudskog života.

Image
Image
Image
Image
Image

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Sisačko-moslavačke županije.

www.strukturnifondovi.hr

© 2024 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije