Ruža vjetrova

Ruža vjetrova je vektorski dijagram pomoću kojeg možete odrediti smjer, snagu vjetra u određenoj točki na planeti. Konstantno se koristi u meteorološkim i klimatskim proračunima. Svojim izgledom podsjeća na ružu: poligon sa zrakama koje se odvajaju od središta, proporcionalne smjeru vjetrova.

Mnogi misle da vjetar namjerno i promjenljivo mijenja svoj smjer, ali to nije tako. Zahvaljujući ruži vjetrova, meteorolozi su naučili razumjeti osnovne obrasce smjerova protoka zraka, koji čine vremensku prognozu za blisku budućnost.

Ruža vjetrova potrebna je pri obilježavanju pista zračnih luka, cesta i izgradnje naselja (kako bi se odredio položaj zgrada). Uz njegovu pomoć procjenjuje se smještaj stambenih i industrijskih područja međusobno, a rješava se i veliki broj drugih gospodarskih zadataka, poput šumskih nasada, parkovnih građevina itd.

Na području Grada Petrinje prevladavaju vjetrovi sjevernog kvadranta pri čemu su najučestaliji vjetrovi koji pušu iz smjera sjeverozapada (SZ). Gledajući srednju godišnju razdiobu smjerova vjetra, u velikoj mjeri su također zastupljeni i vjetrovi južnog kvadranta pri čemu je najizraženiji vjetar jugoistočnog smjera (JI).

Najučestaliji su slabi vjetrovi, slijede umjereni vjetrovi i jaki vjetrovi. Vjetrovi sjevernog kvadranta u proljetnim i jesenskim mjesecima, na području Grada, mogu biti jakog intenziteta s dostizanjem ekstremnih vrijednosti s udarima dok vjetrovi južnog kvadranta mogu imati i olujne vrijednosti. U ljetnim mjesecima su u poslijepodnevnim satima normalne pojave vjetra zapadnog kvadranta.

Intenzitet vjetrova je jači zimi nego ljeti te je na području cijele Sisačko – moslavačke županije upravo najvjetrovitije područje brežuljkasti kraj oko Petrinje  na 10 m iznad tla.

Image
Image
Image
Image
Image

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Sisačko-moslavačke županije.

www.strukturnifondovi.hr

© 2024 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije