Labirint

Hortikulturna intervencija u  prostoru koja u tlocrtu izgleda kao list, a zapravo je jedan

mali labirint. Osim što ima estetsku vrijednost za cijeli prostor ovaj labirint je i zabavan, jer služi za edukativne igre i orijentaciju u prostoru. Labirint u obliku lista ujedno simbolizira zanimljiv i važan proces proizvodnje hrane  ili fotosintezu.

Fotosinteza je proces u kojem se sunčeva energija pretvara u kemijsku pohranjenu u organskim molekulama. Osim u biljkama, fotosinteza se obavlja i u nekim bakterijama i algama, dakle organizmima koji u svojim stanicama imaju klorofil i obično su zelene boje. Osnovni biološki "proizvodni" proces koji pokreće sav život na zemlji događa se u kloroplastima, malim organelama u citoplazmi biljnih stanica. Pogonska energija je svjetlosna energija, odnosno energija sunca, a "sirovine" koje se troše su jednostavne i sveprisutne: voda i ugljični dioksid. Proizvod su složeni ugljikovi spojevi – ugljikohidrati (šećeri ili glukoza).

Svojevrstan nusproizvod ovog procesa je - kisik bez kojega na Zemlji jednostavno ne bi bilo života u obliku kakvog ga znamo.

Fotosintezu možemo predočiti jednadžbom:

6CO2 + 12H2O  →energija sunčeve svjetlosti→ C6H12O6 + 6O2 + 6H2O

Organski spojevi nastali procesom fotosinteze u osnovi pohranjuju energiju te tako služe kao izvor energije za biljke, ali i za životinje. Može se slobodno utvrditi da je fotosinteza najvažniji proces za održavanje života na Zemlji, jer ishrana gotovo svih organizama ovisi o produktima nastalim fotosintezom.

Općenito, proces fotosinteze je niz kemijskih reakcija u kojima se elektroni prenose s jedne vrste  molekula (oksidacija) na drugu (redukcija ).

Isto tako proces fotosinteze dijeli se na primarne procese za koji je potrebna Sunčeva svjetlost, a odvijaju se u kloroplastima, te sekundarne procese za koji svjetlost nije tako nužna, a te nazivamo i procesima tame.

S općega gledišta fotosinteza je kvalitativno najvažniji biokemijski proces na Zemlji jer se njime apsorbirana Sunčeva energija s pomoću vode i ugljičnoga dioksida ugrađuje u energijom bogate kemijske veze organskih spojeva. S čovjekova gledišta njezina je uloga nezamjenljiva u stvaranju kisika i hrane za sve heterotrofne organizme (životinje, biljke bez klorofila, bakterije i gljive). Fotosinteza je i u kvantitativnome smislu presudan proces jer se svake godine više od 200 mlrd. tona ugljika pretvori u 500 mlrd. tona organskih tvari, pri čemu se oslobađaju goleme količine kisika potrebnog za disanje. Zato svako zagađivanje atmosfere iz nečistih industrijskih tehnologija ugrožava fotosintetske organizme, a s time i život na Zemlji. (Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021.)

Image
Image
Image
Image
Image

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Sisačko-moslavačke županije.

www.strukturnifondovi.hr

© 2024 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije