Lov na uskrsna jaja u Naturi SMŽ

Skupine Kornjačice, Zmajići i Medvjedići Dječjeg vrtića Petrinjčica bile su kod nas ovaj tjedan od 26. do 28.3.2024.
Pod vodstvom naših edukatora, a u pratnji teta Maje Latin, Tee Ćosić, Sanja Zagorac, Branislave Butine i Ivanke Licitar ova jutra bila su ispunjena čarolijom Uskrsa.
Zajedno s roditeljima radile su se košarice, bojale slike i uskršnja jaja. No, vrhunac uzbuđenja bio je lov na uskršnja jaja! Sa smiješkom na licu mališani su tražili skrivena blaga koja je za njih pripremio sam Uskršnji Zeko.

 

Image
Image
Image
Image
Image

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Sisačko-moslavačke županije.

www.strukturnifondovi.hr

© 2024 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije