Obilježen Međunarodni dan šuma 21.3.

U suradnji s Hrvatskim šumama - UŠP Sisak - Šumarija Petrinja u našem centru Natura SMŽ obilježen je Međunarodni dan šuma  21.3. i to na najbolji mogući način, sadnjom drveća.
U goste su nam došli učenici 4. razreda OŠ Mate Lovraka Petrinja s učiteljicom Anicom Šandrk, koji su uz stručnu pomoć djelatnika Zaštite prirode SMŽ i Hrvatskih šuma posadili više različitih sadnica autohtonog drveća u krugu našeg Centra.

Učenici su prilikom obilaska centra Natura SMŽ doznali više o raznim vrstama drveća, a najviše su naučili o hrastu i kestenu, ali i o zaštiti i liječenju šuma. Djelatnici Hrvatskih šuma odgovorili su na mnoga učenička pitanja i podijelili s nama svoje znanje i iskustvo.
Zahvaljujemo UŠP Sisak šumarija Petrinja na donaciji sadnica, pomoći u edukaciji, stručnim savjetima i ugodnom društvu.

 


© 2024 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije