Monitoring kockavice s učenicima OŠ Braće Radić Martinska Ves

U srijedu 06.03.2024. godine u suradnji s Osnovnom školom "Braća Radić" Martinska Ves, učiteljicom Paulinom Pokas Požgajec i učenicima sedmog razreda odradili smo monitoring kockavice ( ). Brojanje kockavice održalo se na livadama Trebarjeva koje spadaju pod ekološku mrežu NATURA 2000 područje - Odransko polje HR2000415.

Na ovom području je osim kockavice zabilježeno 300-tinjak vaskularnih biljaka, od kojih se mogu izdvojiti neke navedene u Crvenoj knjizi i zaštićene su temeljem Zakona o zaštiti prirode i drugim zakonskim propisima: kaćuni Orchis morioOrchis coriophoraOrchis tridentata (osjetljive vrste), četverolisna raznorotka Marsilea quadrifolia (ugrožena vrsta) i druge.

Više o ovom značajnom krajobrazu: https://zastita-prirode-smz.hr/zastcena-podrucja/odransko-polje/

 


© 2024 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije